Loading... 

 

 

 

 

 

 

JOYCLOCK Corporation BBB Business Review

   

[EVENT/특별 이벤트 안내-고객님들께 더욱 저렴하게 구입하실수 있는 기회를 드리겠습니다!]

 

 

 

[★EVENT★] 화이트데이 이벤트!!

 

  운영팀

 

 971

 

2018-02-22[11:00]

 

조이클락 & 퓨어타임

 
안녕하세요 . 조이클락 고객님!


 

벌써 2월말, 곧 3월이 이 다가오네요.
몇일전 2018년 새해를 맞이 한것같은 느낌인데 벌써 3월이 다가왔습니다.
2월에는 해드리지 못했던 이벤트! 화이트데이 이벤트를 진행하려합니다.
 

이벤트 공지사항을 안내 해드리겠습니다

 


 

1. 이벤트 기간 : 2018년 02월 22일 ~ 2018년 03월 18일 까지
 
 
2.내용 :   화이트데이 기념 할인 이벤트 !!
 
 
3.상세내용 : 화이트 제품 추가 5% 할인!

 
4.참고사항 : 회원등급 할인 적용 가능합니다. 적립금/선적립금 사용 가능!
 
 
 
 
아직까지는 쌀쌀한 3월입니다. 다가오는 봄, 환절기에 항상 건강유의하시길 바라구요.
이후로도 좋은 이벤트로 고객님들께 보답하겠습니다.
 
 
감사합니다.

 

 

  [★EVENT★] 12월 크리스마스 이벤트2 [1]

 

운영팀

 

219

 

2018-12-03

 
 

 

  [★EVENT★] 12월 크리스마스 이벤트 [1]

 

운영팀

 

114

 

2018-12-03

 
 

 

  [★EVENT★] 11월 특별 이벤트 [1]

 

운영팀

 

585

 

2018-11-01

 
 

 

  [★EVENT★] 11월 할인 이벤트 [1]

 

운영팀

 

420

 

2018-11-01

 
 

 

  [★EVENT★] 가을맞이 이벤트 [1]

 

운영팀

 

494

 

2018-10-06

 
 

 

  [★EVENT★] 10월의 할인 이벤트! [1]

 

운영팀

 

987

 

2018-10-01

 
 

 

  [★EVENT★] 한가위 기념 이벤트2! [1]

 

운영팀

 

658

 

2018-09-01

 
 

 

  [★EVENT★] 한가위 기념 이벤트! [1]

 

운영팀

 

711

 

2018-09-01

 
 

 

  [★EVENT★] 광복절 기념 이벤트! [1]

 

운영팀

 

626

 

2018-08-13

 
 

 

  [★EVENT★] 8월의 할인 이벤트! [1]

 

운영팀

 

1043

 

2018-08-01

 
 

 

  [★EVENT★] 조이클락 여름휴가 & 할인 공지! [1]

 

운영팀

 

998

 

2018-07-16

 
 

 

  [★EVENT★] 7월의 할인 이벤트! [1]

 

운영팀

 

1066

 

2018-07-02

 
 

 

  [★EVENT★] 러시아 월드컵이벤트 ! [1]

 

운영팀

 

1482

 

2018-06-02

 
 

 

  [★EVENT★] 6월의 할인 이벤트! [1]

 

운영팀

 

1314

 

2018-06-01

 
 

 

  [★EVENT★] 가정의달 이벤트 ! [1]

 

운영관리팀

 

1642

 

2018-05-08

 
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] .. [8] 

JoyClock - 『최고 퀄리티 제품으로, 시계매니아님들께 최고의 서비스를 선사하겠습니다.』
§ I N T E R N A T i O N A L /W A T C H/ T R A D i N G C E N T E R C O., L T D. §
0 EA
no img